Werkvormen voor speer- & knelpunteninventarisatie

Wil jij een gezamenlijke focus bepalen in  jouw netwerk of samenwerkingsverband? Met deze werkvormen inventariseer je wat de knelpunten  en speerpunten zijn in jouw regio. Van elke werkvorm is in een stappenplan beschreven hoe je deze het beste kunt uitvoeren.

Welke punten verdienen meer aandacht? En welke zaken gaan juist goed? De werkvormen helpen je om een gezamenlijke focus te kiezen en om acties te formuleren. Bijvoorbeeld voor je jaarplan of meerjarenplan. Kies een werkvorm die het beste past.

  • Klantarena:  bijeenkomst met mantelzorgers. Wil je dat er écht geluisterd wordt naar mantelzorgers? De klantarena zorgt voor een goede sfeer en leidt tot een concreet actieplan. Download het stappenplan voor een klantarena (pdf)
  • Interviews: breng de wensen en behoeften in kaart van netwerkpartners en degenen voor wie het netwerk er is, namelijk mensen met dementie en hun naasten.  Lees het stappenplan voor interviews (pdf)
  • Werkvorm Dialoogtafel vastlopende cases in dementiezorg en ondersteuning. Met deze werkvorm ga je uit van de situatie van je klant. Bespreek de (voorbeeld) cases aan de hand van het invulformulier en krijg gezamenlijk inzicht in oorzaken en hoe de zorg beter geregeld kan worden. Download de werkvorm (pdf), download het invulformulier voor de casus (pdf) en download twee voorbeelden: Casus Neeltje (pdf) en Casus Pieter en Marjan (pdf)
  • Positive thinking: brainstorm sessie of workshop. Bespreek met deelnemers vanuit een positieve mindset een probleem of thema en haal feedback op. Bekijk het stappenplan van positive thinking (pdf)
  • Stoplichtmethode:  bijeenkomst / overleg.  Deze werkvorm levert in korte tijd speerpunten en prioritering op voor dillema’s of thema’s in een samenwerkingsverband. Download de Stoplichtmethode (pdf)

Bekijk ook het formulier voor knelpuntanalyse (pdf) dat binnen Dementiezorg voor Elkaar ontwikkeld is.

Lees meer