Vraag van de maand: cultuursensitieve zorg stimuleren

Mensen met een migratie-achtergrond gaan vaak anders om met ziekte en zorg dan autochtone Nederlanders. Dat vraagt om extra aandacht en zorgvuldige communicatie: cultuursensitieve zorg.  Een samenwerkingsverband uit de regio Zwolle had hier een vraag over.  

Hoe communiceer je als zorgprofessional met cliënten en hun mantelzorgers die een andere culturele achtergrond hebben dan jij? Hierover wilde het samenwerkingsverband uit de regio Zwolle kennis uitwisselen. De partners zijn: Windesheim, ProMemo en zorgorganisaties uit Zwolle, Apeldoorn, Deventer, Meppel, Zutphen en Almelo. Zij vroegen ondersteuning op beleids- en uitvoeringsniveau over de kwaliteit van zorg en cultuursensitieve zorg.

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelde en verzamelde deze kennisproducten en praktijkvoorbeelden over cultuursensitieve zorg:

Meer ondersteuningsvragen van Dementiezorg voor Elkaar bekijken?