Werkvormen inventarisatie knelpunten

Met deze werkvormen inventariseer je de knelpunten in jouw regio. Welke punten verdienen meer aandacht? En welke zaken gaan juist goed?