Deskundigheidsbevordering mantelzorgers en vrijwilligers

Meer kennis over dementie, leren omgaan met een persoon met dementie. In dit overzicht vind je trainingen, cursussen en interventies die gericht zijn op deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en vrijwilligers.  We noemen er een paar: dementie kwartet, Alzheimer Experience, online cursus omgaan met dementie en de dementia support app. Het overzicht is samengesteld door Dementienetwerk Nijmegen en Dementiezorg voor Elkaar. Bij elk onderdeel lees je voor wie het bedoeld is, met welk doel, of er kosten aan verbonden zijn en waar meer informatie te vinden is.