Training omgaan veranderend gedrag

Wijs mantelzorgers op deze training, waarin zij kunnen leren hoe om te gaan met veranderend gedrag van hun naaste.