Tools voor reflectie op samenwerken

Integrale zorg voor mensen met dementie en hun naasten, over de domeinen zorg, welzijn en wonen heen, is één van de ambities van Dementiezorg voor Elkaar. In de praktijk valt dit niet altijd mee. Meer reflectie op samenwerken en een leercultuur zijn nodig. Bekijk de 5 tips, de vragenlijst ‘Leidraad voor gesprek constructieve samenwerking’ en de publicatie ‘Belangen in samenwerking’ waarmee je de belangen van jouw netwerkpartners inzichtelijk maakt en kunt bepalen hoe je met deze belangen wilt omgaan.