SPANkracht-pakket dagbesteding

Gebruik het SPANkracht-pakket om samen met jonge thuiswonende mensen met dementie of met hun naasten tot een zinvolle dagbesteding te komen.