Tools

Infographic kwetsbare ouderen

Bekijk de infographic 'stap voor stap op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn'. Wat kun jij als praktijk/wijk verpleegkundige of POH doen?

lees meer

Meetinstrument Easycare

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart wordt gebracht. Naast gezondheidsaspecten worden ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. Met de informatie kan een analyse worden gemaakt van de situatie van de oudere, een diagnose worden gesteld en zo nodig een zorg-, welzijns- of behandelplan worden geschreven.

lees meer

Signaleringswijze wijkteam

Wat moet je als wijkteam regelen rondom het signaleren? Bekijk het stappenplan.

lees meer

Module ’Vroegsignalering van dementie’

Volg de module ’Vroegsignalering van dementie’ en maak gebruik van geheugensteuntjes en signaalkaarten, speciaal voor medewerkers zorg en welzijn

lees meer

Filmpje 10 signalen van dementie

Bekijk het filmpje met 10 signalen van dementie op Zorg voor Beter.

lees meer
1 6 7 8