Tools

FIT keuzehulp

Wijs je cliënt en mantelzorger op de FIT keuzehulp. Met allerlei handige oplossingen en hulpmiddelen voor zelfstandig en prettig thuis wonen met dementie.

lees meer

Tips goede mondzorg voor huisarts en casemanager

Op deze site kun je als huisarts, POH of casemanager tips vinden voor het leveren van goede mondzorg.

lees meer

Online seminars van CZ voor cliënten en mantelzorgers

Wijs je cliënt en mantelzorger op deze online seminars van CZ over verschillende onderwerpen. Zoals ‘hoe gaat u om met dementie?’, ‘hoe zorgt u voor zowel uzelf als voor uw partner met dementie?’ en ‘wat als thuis wonen niet meer gaat?’.

lees meer

Tips voor goede mondzorg

Op demondnietvergeten.nl vind je als thuiszorgmedewerker tips voor het leveren van goede mondzorg.

lees meer

Adviestraject ‘Van Zorgstandaard naar zorgprogramma’

Volg het adviestraject 'Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma'.

lees meer

Meetinstrumenten voor huisartsen

Bekijk hier verschillende meetinstrumenten voor huisartsen die horen bij de NHG-Standaard Dementie.

lees meer

Handreiking mantelzorgers ondersteunen in palliatieve fase

Gebruik deze handreiking om mantelzorgers te ondersteunen in de palliatieve fase. Samengesteld door de VPTZ en Mezzo, belangenbehartiger van en voor mantelzorgers.

lees meer

Handreiking samenwerking palliatieve zorg en dementiezorg

In de praktijk werken de vele tientallen netwerken palliatieve zorg en ketens dementiezorg in Nederland nog maar mondjesmaat samen. Lees de handreiking voor de samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg met concrete handvatten, praktijkvoorbeelden en een stappenplan. Opgesteld door Vilans.

lees meer

Verdiepingsmodule partner begeleiden

Download de verdiepingsmodule 'Beginnende dementie: begeleiding van de partner' (pdf) om de partner van uw cliënt beter te begeleiden, speciaal voor huisartsen. 

lees meer

Vragenlijst ‘Communiceren met mensen met dementie’

Beoordeel hoe de communicatie met de cliënt verloopt met deze vragenlijst en bespreek dit met een ander.

lees meer