Tools

Routekaart wetten en beleidsregels

Wetten, beleidsregels, notities en mijlpalen over dementiezorg.

lees meer

Deskundigheidsbevordering mantelzorgers en vrijwilligers

Trainingen, cursussen en interventies ontwikkeld voor mantelzorgers en vrijwilligers, zoals een online cursus omgaan met dementie en de dementia support app.

lees meer

Flyer over vroege diagnose bij dementie op jonge leeftijd

Informatie voor huisartsen en verwijzers over dementie op jonge leeftijd . Dit  manifesteert zich anders dan op oudere leeftijd, daarom is het lastiger om de diagnose te stellen. Deze publicatie geeft informatie over het belang van vroege diagnose, de meest voorkomende (hersen)ziekten bij dementie op jonge leeftijd, de complexe problematiek en de impact van dementie op jonge leeftijd.

lees meer

Robot Tessa

Lees de ervaringen van welzijnsorganisatie 'Sterker sociaal werk' die robot Tessa uitprobeerde bij mensen met beginnende dementie.

lees meer

Training omgaan veranderend gedrag

Wijs mantelzorgers op deze training, waarin zij kunnen leren hoe om te gaan met veranderend gedrag van hun naaste.

lees meer

Veder methode

Acteurs proberen met de Veder methode - een erkende theatermethode - op een interactieve en levendige manier contact te maken met ouderen met geheugenproblemen.

lees meer

Muziekkusseninterventie

De erkende Muziekkusseninterventie is bedoeld voor ouderen (65+) met dementie op een psychogeriatrische verpleegafdeling, die kampen met nachtelijke onrust.

lees meer

SignaLeren: online test voor herkennen dementie

Doe de test: 'SignaLeren' is een online test met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie.

lees meer

Handreiking Vrijwilligers binnen kleinschalig wonen

Lees de handreiking over de rol van vrijwilligers bij kleinschalig wonen.

lees meer

Informatie over PGB

Op de website Per Saldo vind je relevante informatie over het Persoonsgebonden Budget.

lees meer