Handreiking opzetten regionaal kennispunt dementie op jonge leeftijd

In deze publicatie vind je informatie over het opzetten van een regionaal informatiepunt voor dementie op jonge leeftijd. De handreiking is samengesteld op basis van een pilot in Midden-Nederland (Kennispunt JD). Dit Kennispunt is laagdrempelig opgezet en geeft betrokkenen én professionals antwoord op hun vragen. Lees  meer over wat het Kennispunt JD inhoudt, hoe het werkt en wat de werkwijze van de experts is die het Kennispunt JD bemensen.