Muziekkusseninterventie

De erkende Muziekkusseninterventie is bedoeld voor ouderen (65+) met dementie op een psychogeriatrische verpleegafdeling, die kampen met nachtelijke onrust.