Meetinstrument Easycare

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart wordt gebracht. Naast gezondheidsaspecten worden ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. Met de informatie kan een analyse worden gemaakt van de situatie van de oudere, een diagnose worden gesteld en zo nodig een zorg-, welzijns- of behandelplan worden geschreven.