Inventarisatie deskundigheidsbevordering zorgprofessionals

Inventarisatie van mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundigen in de dementiezorg.  De inventarisatie is niet uitputtend  en Dementiezorg voor Elkaar geeft geen waardeoordeel over de kwaliteit van de initiatieven.