Handreiking Vrijwilligers binnen kleinschalig wonen

Lees de handreiking over de rol van vrijwilligers bij kleinschalig wonen.