Handreiking vaststellen behandeldoelen

Lees de handreiking ‘Het plannen van zorg in de laatste levensfase bij dementie’ (pdf) van het VUmc voor zorgverleners om gezamenlijk behandeldoelen vast te stellen voor palliatieve zorg bij dementie. Meerwaarde: beter aansluiten bij de wensen van cliënt, meer rust creëren voor naasten.