Handreiking samenwerking palliatieve zorg en dementiezorg

In de praktijk werken de vele tientallen netwerken palliatieve zorg en ketens dementiezorg in Nederland nog maar mondjesmaat samen. Lees de handreiking voor de samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg met concrete handvatten, praktijkvoorbeelden en een stappenplan. Opgesteld door Vilans.