Handreiking mantelzorgers ondersteunen in palliatieve fase

Gebruik deze handreiking om mantelzorgers te ondersteunen in de palliatieve fase. Samengesteld door de VPTZ en Mezzo, belangenbehartiger van en voor mantelzorgers.