Eigen regie bij dementie

Met deze tools kunt u de wensen van een cliënt achterhalen en eigen regie stimuleren.