Wat is een ondersteuningsvraag?

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden? Wij kunnen je helpen. Of je nu ketenregisseur bent of bestuurder, huisarts of praktijkondersteuner, welzijns- of zorgmedewerker, casemanager of wijkverpleegkundige, wethouder of beleidsadviseur.

Vraag gratis ondersteuning aan voor samenwerkingsverbanden

Voorbeeld van een ondersteuningsvraag

Welke vragen kun je insturen, namens een samenwerkingsverband? Hoe onze hulp er precies uitziet, is afhankelijk van je behoefte. Bij een relatief eenvoudige vraag is een korte consultatie met een adviseur misschien voldoende of een training van een dagdeel. Denk bijvoorbeeld aan een ondersteuningsvraag over het registreren van gegevens op dezelfde manier,  helder en effectief communiceren of een visie formuleren.

Voorbeeld verbetertraject

Werk je aan een ingewikkelder vraagstuk? Dan kan een adviseur jullie een langere periode ondersteunen, variërend van 3 tot 9 maanden. Je werkt dan bijvoorbeeld aan het beter benutten van de kennis en mogelijkheden van vrijwilligers en welzijn. Je zorgt ervoor dat sociale wijkteams en de eerste lijn elkaar beter vinden. Of je hebt een visie geformuleerd, maar wilt ieders rol en taken in de keten beter vastleggen zodat jullie weten wat je van elkaar kunt verwachten.

Overzicht 20 ondersteuningsvragen en kennisproducten

Zo zijn er allerlei variaties denkbaar. Jij hebt vast weer andere vragen, wij pakken ze graag met je op. Ben je benieuwd naar de vragen van anderen? Op de pagina ondersteuningsvragen vind je meer dan 20 ingediende ondersteuningsvragen met de kennisproducten en praktijkvoorbeelden die ontwikkeld zijn in de trajecten. Er zijn vragen over onbegrepen gedrag, casemanagement, dagbesteding, dementie op jonge leeftijd en meer. Zo krijg je een beeld van wat Dementiezorg voor Elkaar voor jullie netwerk of keten kan betekenen.

Hoe het werkt

  • Stel je vraag via het formulier.
  • Wij plannen een telefonisch overleg in om je vraag verder te verkennen.
  • Samen bepalen we welk type ondersteuning nodig is, hoe lang en welke adviseur daar het beste bij past.
  • Vervolgens gaan jullie aan de slag met de adviseur. Samen maak je een SMART plan van aanpak, bepaal je de doelen en stuur je daarop.
  • Dementiezorg voor Elkaar deelt geen commerciële producten of diensten van derden.

Wat het oplevert

Na afloop heb je een zichtbaar en SMART resultaat dat niet alleen de keten verder brengt, maar ook overdraagbaar is naar andere dementienetwerken. Zo leren we van en met elkaar en werken we regionaal en landelijk samen aan betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten: integraal én persoonsgericht. Dementiezorg voor Elkaar wordt gefinancierd met publiek geld. Een belangrijke taak is dat we de opgedane kennis en producten breed verspreiden. Ook zullen we de input uit de ondersteuningstrajecten gebruiken voor het Register Dementiezorg en de actualisatie van de Zorgstandaard.

Ineke Wever, bestuurder Opella & Marco Toet, manager Klantenservice zorggroep Charim, ketennetwerk Veenendaal over hun ondersteuningsvraag:

‘De sterkte-zwakteanalyse heeft geholpen om een focus in onze aanpak te kiezen. Zonder Dementiezorg voor Elkaar hadden we waarschijnlijk een soortgelijke aanpak ingezet, maar dan hadden we het meerjarenplan niet afgekregen voor 1 juni gezien de strakke deadline. De keten heeft nog geen middelen voor infrastructuur, waardoor je een ketenregisseur mist.

We zijn meer sámen in actie gekomen. De samenwerking en de sfeer in de stuurgroep is verbeterd. Dementiezorg voor Elkaar is een onafhankelijke partij en dat is helpend bij gevoeligheden. Zelf ben je immers onderdeel van de stuurgroep. Er is nu een gedeeld beeld en meer objectiviteit. Een onafhankelijke blik kan je verder helpen. We zijn er nog niet, maar een begin is zeker gemaakt.’

Bekijk het sterkte-zwakteanalyse formulier (pdf) dat in dit traject is gemaakt.