Een vast aanspeekpunt

Mensen met dementie en hun naasten vinden het prettig om één aanspreekpunt te hebben. Vaak is dat de casemanager. Hoe kan hij of zij helpen bij het opzetten van het persoonlijk zorgleefplan, het beantwoorden van vragen en het coördineren van zorg en ondersteuning?


Binnenkort vind je ook voor dit thema tools, kennis en praktijkvoorbeelden die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.