Handelen bij crisis of spoed

Crisissituaties ontstaan meestal doordat mensen professionele zorg en ondersteuning weigeren of wanneer de partner plotseling overlijdt. Bovendien blijven mensen nu zo lang mogelijk thuis wonen en zijn crisisplaatsen vaak overbezet. Hoe speel je daarop in? Welke hulp kunnen huisartsen en zorgorganisaties bieden?
  • Tools (1)
  • Praktijkvoorbeelden (1)

Tools (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Handreiking spoedopnames

Lees de handreiking over spoed- en crisisopnames in het verpleeghuis

lees meer

Praktijkvoorbeelden (1)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Crisisopvang bij dementie

Bekijk de informatie over crisisopvang bij dementie op de website dementie.nl.

lees meer