Dagbesteding voor een zinvolle dag

De wensen van de cliënt zijn leidend bij het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. Hoe speel je daarop in? Hoe maak je gebruik van de talenten van mensen met dementie? En welke nieuwe vormen van dagactiviteiten en ontmoetingen zijn er?
  • Tools (3)
  • Berichten (4)

Tools (3)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Formulier aanvraag dagbesteding

Een formulier voor de indicatiestelling dagbesteding dementie waarin alle levensgebieden aan bod komen. Zodra de casemanager signaleert dat er een noodzaak is voor professionele dagbesteding, vult hij deze samen met de cliënt in. Hierbij is aandacht voor de eigen kracht van een cliënt, het sociale netwerk, de algemene en voorliggende voorzieningen.

lees meer

Nieuwe vormen dagbesteding

Bekijk verschillende nieuwe vormen van dagbesteding.

lees meer

Quickscan dagbehandeling dementie

Krijg inzicht in de eigen regie van de cliënt op de dagbehandeling met de Quickscan.

lees meer

Berichten (4)

Dementievriendelijk Brabant - deel 1: levensbrede aanpak

Programmamanager Dementievriendelijk Brabant Wies Arts vertelt hoe zij het lokale samenspel stimuleren op weg naar een dementievriendelijke samenleving.

lees meer

Ondersteuning bij dementie en corona

Adviezen en tips om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen in tijden van corona.

lees meer

Zo wordt Alkmaar dementievriendelijk(er)

Lees hoe de gemeente Alkmaar het sociaal domein klaarstoomt voor mensen met dementie.

lees meer

Meppel dementievriendelijk: obstakels en uitdagingen

Mariska Bloemberg van de gemeente Meppel: 'het is van belang om samen op te trekken en dezelfde taal te spreken.'

lees meer