Zorg en ondersteuning thuis

Na de diagnose dementie kunnen de meeste mensen – soms met de nodige aanpassingen – nog goed thuis wonen. Maar met het verstrijken van de tijd vraagt de ziekte steeds meer aandacht. Als mensen een partner hebben, is deze vaak dag en nacht mantelzorger. Ook andere partijen bieden zorg en ondersteuning, zoals een casemanager, een thuiszorgmedewerker of een hulp in het huishouden. De taak van de mantelzorger kan verlicht worden door vrijwilligers, respijtzorg, ontmoetingscentra en dagbesteding. Al deze mensen en instanties zorgen voor integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De persoon met dementie en zijn naasten staan centraal.