De rol van het sociaal wijkteam

De leden van het sociaal (wijk)team of wijknetwerken zijn de ogen en oren van de wijk. Welke vroege signalen kunnen zij oppikken? Hoe kunnen ze dementie bespreekbaar maken? Welke informatie kunnen zij geven? En hoe kunnen zij goed samenwerken met de huisarts, vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Tools (2)
  • Berichten (1)
  • Kennis (1)

Tools (2)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Meetinstrument Easycare

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart wordt gebracht. Naast gezondheidsaspecten worden ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. Met de informatie kan een analyse worden gemaakt van de situatie van de oudere, een diagnose worden gesteld en zo nodig een zorg-, welzijns- of behandelplan worden geschreven.

lees meer

Signaleringswijze wijkteam

Wat moet je als wijkteam regelen rondom het signaleren? Bekijk het stappenplan.

lees meer

Berichten (1)

Waar let je op tijdens de niet-pluisfase?

Tijdens de bijeenkomt ‘Kenmerken en signaleren van de niet-pluisfase’ kregen deelnemers een inkijkje in de nieuwe Zorgstandaard en was er aandacht voor groepen mensen met dementie die nog te vaak over het hoofd worden gezien.

lees meer

Kennis (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Aanbevelingen dementie wijkteams

Bekijk de aanbevelingen voor het sociaal wijkteam m.b.t. signaleren.

lees meer