Omgaan met verschillen en diversiteit

Goed inspelen op de verschillen tussen mensen – zoals hun etnische achtergrond, hun seksuele voorkeur of hun sociaaleconomische status – is eigenlijk niets anders dan persoonsgerichte ondersteuning en zorg bieden. Toch blijkt in de praktijk dat daar vaak extra aandacht voor nodig is. Niet-westerse migranten hebben bijvoorbeeld 3 tot 4 keer zoveel kans op dementie. Hoe signaleer je dat en hoe maak je dat bespreekbaar, rekening houdend met hun waarden en normen?
  • Tools (1)
  • Kennis (2)
  • Berichten (2)

Tools (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Gesprekslijst 'Zorgen doe je samen'

Gesprekslijst 'Zorgen doe je samen'.

naar website

Kennis (2)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Vroegsignaleren personen met migrantenachtergrond

Lees meer over vroegsignaleren bij personen met een migranten achtergrond en de rol van de wijkverpleegkundige.

naar website

Migranten op leeftijd veel vaker dement dan Nederlandse ouderen

Wist je dat dementie onder migranten ouderen vaker voorkomt?

naar website

Berichten (2)

Kennistest Migrantenouderen met dementie

Wat weet jij over dementie bij oudere mensen met een migrantenachtergrond? Doe de quiz en test je kennis!

lees meer

Klem in de ‘culturele mix’

Wat is goed om te weten over zonen en dochters van migranten met dementie? Jennifer van den Broeke, adviseur van Pharos en Dementiezorg voor Elkaar, geeft tips.

lees meer