Omgaan met verschillen en diversiteit

Goed inspelen op de verschillen tussen mensen – zoals hun etnische achtergrond, hun seksuele voorkeur of hun sociaaleconomische status – is eigenlijk niets anders dan persoonsgerichte ondersteuning en zorg bieden. Toch blijkt in de praktijk dat daar vaak extra aandacht voor nodig is. Niet-westerse migranten hebben bijvoorbeeld 3 tot 4 keer zoveel kans op dementie. Hoe signaleer je dat en hoe maak je dat bespreekbaar, rekening houdend met hun waarden en normen?
  • Tools (1)
  • Praktijkvoorbeelden (1)
  • Kennis (2)
  • Berichten (6)

Tools (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Gesprekslijst 'Zorgen doe je samen'

Gesprekslijst 'Zorgen doe je samen'.

lees meer

Praktijkvoorbeelden (1)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Maak kennis met de familie Demir

Hoe om te gaan met dementie bij migranten en te communiceren met een patiënt en diens familie met een andere culturele achtergrond. Maak kennis met de familie Demir. En ontdek wat huisarts Betty doet om te achterhalen wat er aan de hand is.

lees meer

Kennis (2)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Vroegsignaleren personen met migrantenachtergrond

Lees meer over vroegsignaleren bij personen met een migranten achtergrond en de rol van de wijkverpleegkundige.

lees meer

Migranten op leeftijd veel vaker dement dan Nederlandse ouderen

Wist je dat dementie onder migranten ouderen vaker voorkomt?

lees meer

Berichten (6)

Dementie bij migranten: huisarts Yvonne Hogewoning geeft tips

DvE sprak huisarts Yvonne Hogewoning-van der Harten uit Dordrecht over het ondersteunen van migranten met dementie.

lees meer

Kennistest Migrantenouderen met dementie

Wat weet jij over dementie bij oudere mensen met een migrantenachtergrond? Doe de quiz en test je kennis!

lees meer

Vraaggericht werken met migrantenouderen met dementie

Hoe herken je als zorgprofessionals de (juiste) zorgvraag bij migrantenouderen met dementie? Pharos ontwikkelde hiervoor een infosheet.

lees meer

Wachtkamervideo over dementie in 4 talen

Om migranten en hun naasten bewust te maken van de ziekte dementie heeft Pharos een wachtkamervideo ontwikkeld in vier talen.

lees meer

Klem in de ‘culturele mix’

Wat is goed om te weten over zonen en dochters van migranten met dementie? Jennifer van den Broeke, adviseur van Pharos en Dementiezorg voor Elkaar, geeft tips.

lees meer

Vul de vragenlijst in over migranten met dementie!

Werk jij met migranten met dementie? Vul de vragenlijst in (5 min) en maak kans op een gratis workshop!

lees meer