Jonge mensen met dementie

Bij dementie denken we al gauw aan ouderen. Toch komt dementie ook voor bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Vaak nog in de bloei van hun leven. Hun veranderende gedrag zorgt thuis en op het werk voor onzekerheid en spanningen. Wat zijn de signalen? Hoe zorg je voor een juiste diagnose? En hoe kun je jonge mensen met dementie het beste ondersteunen?
  • Tools (4)
  • Praktijkvoorbeelden (1)
  • Berichten (3)
  • Kennis (3)

Tools (4)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Handreiking opzetten regionaal kennispunt dementie op jonge leeftijd

In deze publicatie vind je informatie over het opzetten van een regionaal informatiepunt voor dementie op jonge leeftijd. De handreiking is samengesteld op basis van een pilot in Midden-Nederland (Kennispunt JD). Dit Kennispunt is laagdrempelig opgezet en geeft betrokkenen én professionals antwoord op hun vragen. Lees  meer over wat het Kennispunt JD inhoudt, hoe het werkt en wat de werkwijze van de experts is die het Kennispunt JD bemensen.

lees meer

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

Notitie met de eisen waaraan het zorgtraject moet voldoen in de periode na de diagnose tot aan het moment van opname in een zorginstelling. Doel: het zorgtraject zoveel mogelijk met alle betrokken partners eenduidig invullen en beschrijven.

lees meer

Flyer over vroege diagnose bij dementie op jonge leeftijd

Informatie voor huisartsen en verwijzers over dementie op jonge leeftijd . Dit  manifesteert zich anders dan op oudere leeftijd, daarom is het lastiger om de diagnose te stellen. Deze publicatie geeft informatie over het belang van vroege diagnose, de meest voorkomende (hersen)ziekten bij dementie op jonge leeftijd, de complexe problematiek en de impact van dementie op jonge leeftijd.

lees meer

SPANkracht-pakket dagbesteding

Gebruik het SPANkracht-pakket om samen met jonge thuiswonende mensen met dementie of met hun naaste tot een zinvolle dagbesteding te komen.

lees meer

Praktijkvoorbeelden (1)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Ervaringsverhaal jong dementerende

Lees het ervaringsverhaal van een jong dementerende.

lees meer

Berichten (3)

Jong met dementie: ‘Je voelt onmacht’

Rein (63) heeft dementie. Zijn partner Monique: ‘Soms ben ik gefrustreerd en geïrriteerd. Ik ben verzorger en begeleider, maar het is niet mijn beroep.’

lees meer

Praktijkvoorbeelden dagbesteding jonge mensen met dementie

Sport, muziek, voorlezen: bekijk de voorbeelden van dagbesteding voor jonge mensen met dementie.

lees meer

Wandelgroep voor mensen met dementie

Huisarts Nicole Rockx liep met een vriendin met dementie de Nijmeegse Vierdaagse en begon een wandelgroep.

lees meer

Kennis (3)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Verslag lustrumsymposium Dementie op Jonge Leeftijd

Op 3 oktober 2018 vond het lustrumsymposium plaats van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

lees meer

Feiten op een rij

Factsheet met handvatten voor het signaleren en omgaan met dementie op jonge leeftijd. Voor casemanagers, wijkverpleegkundigen en medewerkers in het sociaal domein.

lees meer

Herken dementie op jonge leeftijd (poster)

Bij dementie denk je vaak aan geheugenproblemen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Herkennen van de signalen is daardoor lastig. Dementie op jonge leeftijd wordt soms verward met een depressie, burn-out of overspannenheid. Deze signalen helpen bij het herkennen van mogelijke dementie op jonge leeftijd.

lees meer