Overdracht

De overdracht van informatie tussen de verschillende fasen van dementie luistert nauw. Je hebt vaak te maken met verschillende betrokkenen: cliënten en hun mantelzorgers, vrijwilligers en andere professionals. Het is belangrijk mensen met dementie en hun sociaal netwerk bij de overstap goed te begeleiden en met hen te verkennen wat de nieuwe fase kan betekenen. Met de ‘nieuwe’ professionals en vrijwilligers stem je af wat er in de vorige fase speelde zodat dit goed door hen kan worden meegenomen.


Binnenkort vind je ook voor dit thema tools, kennis en praktijkvoorbeelden die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.