Organisatie & financiering

Integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten vraagt om goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook de financiering moet goed geregeld zijn, vanaf het niet-pluis-gevoel tot en met overlijden en nazorg. Hoe regel je de financiering van de dementienetwerken en het casemanagement dementie? Hoe benut en combineer je de financieringsmogelijkheden uit de wettelijke kaders Wmo, Zvw en Wlz? Zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders werken hieraan met het plan ‘Samen op weg’ en het Actieplan Casemanagement Dementie.
  • Tools (7)
  • Praktijkvoorbeelden (4)
  • Kennis (8)

Tools (7)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Mini toolkit Samen werken aan dementie zorg

Mini toolkit voor gemeenten en zorgkantoren, als hulpmiddel bij het verbeteren van de dementiezorg en - ondersteuning in de gemeente en regio.

naar website

Trainingen kennis en omgangsvaardigheden dementie

Volg een van de trainingen of cursussen om uw kennis over dementie te vergroten en uw omgangsvaardigheden te verbeteren.

naar website

Handreiking communicatie

Lees in deze handreiking 5 stappen om beter met elkaar te communiceren.

naar website

Handreiking samenwerking eerste lijn

Bekijk de handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn over samenwerking.

naar website

Instrument evalueren dementienetwerken

Gebruik dit instrument voor het evalueren van de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken.

naar website

Inventarisatielijst Zorgstandaard

Gebruik de inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie.

naar website

Praktijkvoorbeelden (4)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Stroomschema vermoeden dementie

Lees hoe stichting Transmurale Zorg Den Haag afspraken rondom verwijzing van de huisarts hebben vastgelegd in een stroomschema.

naar website

KOMPLEET ketenzorg

Leer van de succesfactoren van het multidisciplinair netwerk KOMPLEET.

naar website

Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Lees hoe de zorgprofessionals Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroeg signalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).

naar website

Stroomschema (vroeg)signalering

Bekijk een stroomschema van (vroeg) signalering, diagnostiek en verwijzing dementie.

naar website

Kennis (8)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Regeling crisisopnames

Lees over de regelingen rondom crisisopnames.

naar website

Modellen casemanagement dementie

Lees over de verschillende modellen van casemanagement in deze notitie.

naar website