Organisatie & financiering

Integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten vraagt om goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook de financiering moet goed geregeld zijn, vanaf het niet-pluis-gevoel tot en met overlijden en nazorg. Hoe regel je de financiering van de dementienetwerken en het casemanagement dementie? Hoe benut en combineer je de financieringsmogelijkheden uit de wettelijke kaders Wmo, Zvw en Wlz? Zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders werken hieraan met het plan ‘Samen op weg’ en het Actieplan Casemanagement Dementie.
  • Tools (15)
  • Praktijkvoorbeelden (10)
  • Kennis (15)
  • Berichten (2)

Tools (15)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Adviestraject 'Van Zorgstandaard naar zorgprogramma'

Volg het adviestraject 'Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma'.

naar website

Handreiking Vrijwilligers binnen kleinschalig wonen

Lees de handreiking over de rol van vrijwilligers bij kleinschalig wonen.

naar website

Informatie over PGB

Op de website Per Saldo vind je relevante informatie over het Persoonsgebonden Budget.

naar website

Mini toolkit Samen werken aan dementie zorg

Mini toolkit voor gemeenten en zorgkantoren, als hulpmiddel bij het verbeteren van de dementiezorg en - ondersteuning in de gemeente en regio.

naar website

Routekaart wetten en beleidsregels

Wetten, beleidsregels, notities en mijlpalen over dementiezorg.

naar website

Werkvormen inventarisatie knelpunten

Met deze werkvormen inventariseer je de knelpunten in jouw regio. Welke punten verdienen meer aandacht? En welke zaken gaan juist goed?

naar website

Trainingen kennis en omgangsvaardigheden dementie

Volg een van de trainingen of cursussen om uw kennis over dementie te vergroten en uw omgangsvaardigheden te verbeteren.

naar website

Handreiking communicatie

Lees in deze handreiking 5 stappen om beter met elkaar te communiceren.

naar website

Handreiking samenwerking eerste lijn

Bekijk de handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn over samenwerking.

naar website

Instrument evalueren dementienetwerken

Gebruik dit instrument voor het evalueren van de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken.

naar website

Inventarisatielijst Zorgstandaard

Gebruik de inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie om de zorg in jullie keten te organiseren.

naar website

Kaart huisartsenzorg voor ouderen met complexe problematiek

Gebruik deze kaart met hulpmiddelen om de zorg voor ouderen vorm te geven met je samenwerkingspartners.

naar website

LESA module

Leer met deze module over de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) dementie tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en tussen huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen.

naar website

Methodiek Easycare voor samenwerking

Bekijk het filmpje over het gebruik van de methodiek easy care om samenwerking te verstevigen.

naar website

Praktijkvoorbeelden (10)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Stroomschema vermoeden dementie

Lees hoe stichting Transmurale Zorg Den Haag afspraken rondom verwijzing van de huisarts hebben vastgelegd in een stroomschema.

naar website

KOMPLEET ketenzorg

Leer van de succesfactoren van het multidisciplinair netwerk KOMPLEET.

naar website

Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Lees hoe de zorgprofessionals Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroeg signalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).

naar website

Stroomschema (vroeg)signalering

Bekijk een stroomschema van (vroeg) signalering, diagnostiek en verwijzing dementie.

naar website

Preventie integrale aanpak als visie

Lees hoe de zorgprofessionals in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroegsignalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).

naar website

Financiële effecten Easycare in huisartsenpraktijk

Bekijk het voorbeeld van DementieNet in een huisartsenpraktijk: wat zijn de financiële effecten van het concept Easycare in de huisartsenpraktijk?

naar website

Plan van Aanpak Zorgverzekeraars

Lees het PVA zorgverzekeraars Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg.

naar website

DementieNet

Word geïnspireerd door DementieNet: een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder netwerk wil als team de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

naar website

Zorgpaden Dementie Midden-Brabant

Dit zorgpad uit Midden-Brabant, waarin verschillende rollen beschreven staan ten behoeve van de diagnose, kan inspiratie bieden voor zorgpaden in andere regio's.

naar website

Meerjarenplan Netwerk dementie 2019 en verder

Bekijk de presentatie die op 2 november gegeven werd op de themabijeenkomst 'Meerjarenplan dementie 2019 en verder' van Dementiezorg voor elkaar.

naar website

Kennis (15)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Aanbevelingen samenwerking

Lees de LESA over aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met dementie en hun naasten.

naar website

Kernpunten samenwerking

Bekijk de kernpunten voor een nauwere samenwerking tussen huisartsen en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters.

naar website

Onderzoek casemanagement en ketenzorg

Lees de uitkomsten van het onderzoek casemanagement en ketenzorg bij mensen met dementie.

naar website

Hulpmiddelen verbinden palliatieve zorg en dementie

Leer over 4 hulpmiddelen voor het verbinden van palliatieve zorg en dementie.

naar website

Regeling crisisopnames

Lees over de regelingen rondom crisisopnames.

naar website

Modellen casemanagement dementie

Lees over de verschillende modellen van casemanagement in deze notitie.

naar website

Kwaliteitseisen dementiezorg en samenwerking

Bekijk de kwaliteitseisen voor dementiezorg en de samenwerking binnen de dementieketens.

naar website

Zorgverzekering 2018

Welke zorgverzekeraars bieden welke vergoedingen voor zorg en ondersteuning aan uw cliënt in 2018? Alzheimer Nederland zocht het uit.

naar website

Landelijke ontwikkelingen netwerken dementie

Dit overzicht geeft een korte weergave van de landelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de netwerken dementie in Nederland.

lees meer

Berichten (2)

Hulpmiddelen voor meerjarenplan dementie

Sta jij voor de uitdaging om een meerjarenplan dementie te maken? Bekijk de tips, voorbeelden en hulpmiddelen!

lees meer

Vervolg actieplan casemanagement dementie

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het actieplan casemanagement bij dementie en de vervolgacties.

lees meer