Thema’s

Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ staat in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Hoe? Door de zorg en ondersteuning in ketens, netwerken en samenwerkingsverbanden nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Binnen het programma richten we ons op diverse aspecten van dementiezorg:

  • niet-pluis gevoel & tijdig signaleren
  • overdracht van informatie
  • organisatie & financiering
  • de rol van gemeenten

Bij elk thema vind je informatie, tools, kennis en praktijkvoorbeelden voor samenwerkingsverbanden en professionals in de dementiezorg.

Mis je belangrijke thema’s of informatie? Laat het ons weten