Programmacommissie

De programmacommissie van Dementiezorg voor Elkaar bestaat uit experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, adviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN. De commissie geeft inhoudelijke adviezen.

VWS en Deltaplan Dementie zijn toehoorder. Marith Volp, huisarts en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is voorzitter. De voorzitter en de leden hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie.

Dit zijn de leden van de programmacommissie:

 Marith Volp (voorzitter)  Huisarts, ex-lid Tweede Kamer PvdA
 Erik Giethoorn  Wethouder en loco-burgemeester Hoogeveen, bestuurslid Netwerk Dementie Drenthe
 Dr. Bert Pol  Tabula Rasa, Universiteit Twente, ex-lector Overheidscommunicatie Hogeschool Utrecht
 Dr. Frans Hoogeveen  Oud-lector psychogeriatrie Haagse Hogeschool, hoofdredacteur Denkbeeld
 Drs. Sonja Kersten  Directeur V&VN
 Drs. Peter van der Lugt  Partner bij Twynstra Gudde
 Julie Meerveld + voorzitter reg. afdeling  Alzheimer Nederland, Manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp & voorzitter regionale afdeling
 Dr. Marjolein van der Marck  Senior researcher Radboud UMC
 Drs. Wim Schellekens  Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur, oud-ziekenhuisbestuurder, oud-CBO-directeur
 Prof.dr. Peter Sloep  Emeritus hoogleraar Technology Enhanced/ Networked Learning, Open Universiteit
 Paul-Jeroen Verkade  Regiomanager/casemanager Geriant
 Dr. Annet Wind  Huisarts, hoofd NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde LUMC, bestuurslid Laego
 Drs. Pieter Roelfsema  Senior beleidsadviseur, toehoorder vanuit VWS
 Denijs Guijt  Directeur Deltaplan Dementie, toehoorder vanuit Deltaplan Dementie

Verder lezen