Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Lees hoe de zorgprofessionals Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroegsignalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).