Preventie integrale aanpak als visie

Lees hoe de zorgprofessionals in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroegsignalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).