KOMPLEET ketenzorg

Lees meer over de werkwijze van het multidisciplinair netwerk KOMPLEET voor kwetsbare ouderen.