GPS-polsbandjes bij tanteLouise

Zorgorganisatie tanteLouise werkt met GPSbandjes voor hun dementerende bewoners. Personen met dementie worden vaak in hun vrijheid beperkt om te voorkomen dat zij gaan dwalen. TanteLouise geeft haar bewoners zoveel mogelijk vrijheid terug, de techniek ondersteunt hierbij.

  • Voor welke doelgroep: mensen met dementie die in woonzorgcentra/verzorgingstehuizen wonen.
  • Voor welke professionals: verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en verzorgenden.
  • Contactpersoon: Katja Drost, locatiemanager Vissershaven. E-mail: katja.drost@tantelouise.nl. Telefoon: 0164 713 300.

Hoe werkt het?

Elke bewoner van de locatie Vissershaven van tanteLouise draagt een polsbandje met een sensor. Dit bandje geeft toegang tot hun eigen omgeving, zoals de eigen kamer, algemene ruimtes in de locatie en de tuin. Daarnaast dragen bewoners een GPS zendertje. Hiermee kunnen bewoners gevolgd en gelokaliseerd worden als dat nodig is. De mate van vrijheid wordt in samenspraak met het multidisciplinaire team, de bewoner en de familie besproken en regelmatig geëvalueerd. De veilige zone wordt zo voor elke bewoner op maat vastgesteld.

Op de plaatsen waar de bewoner beter niet kan komen, blijft de deur automatisch gesloten. Zodra de bewoner toch de veilige zone verlaat, krijgen medewerkers een melding op hun telefoon. De GPS zender helpt de medewerker om de bewoner terug te begeleiden als hij in de wijk loopt. Als het nodig is kunnen ook  buurtbewoners gevraagd worden mee uit te kijken naar een bewoner, middels een Private Ruby Alert. Dit is een sms-bericht met foto van de bewoner.

Bewoners en hun mantelzorgers tekenen bij binnenkomst voor de werkwijze op Vissershaven, inclusief eventuele risico’s en het gebruik van de techniek.

TanteLouise maakt onderscheid in drie vrijheidsgraden:

  • Vrijheidsgraad 1: Bestaande uit het appartement van de bewoner en de woongroep.
  • Vrijheidsgraad 2: Vrijheidsgraad 1 aangevuld met het liftportaal, de lift en de tuin van Vissershaven.
  • Vrijheidsgraad 3: Vrijheidsgraad 1 en 2 aangevuld met de publieke ruimte buiten de tuin van Vissershaven.

TanteLouise heeft voorafgaand aan de opening van Vissershaven een duidelijke visie geschreven en een uitgebreide risicoanalyse gemaakt waarin alle mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt. Voor elk risico zijn beheersmaatregelen beschreven. Om de visie te borgen, hebben medewerkers een uitgebreid scholingsprogramma gevolgd en heeft elke medewerker een theorie- en een praktijkexamen afgelegd. Ook vrijwilligers zijn getraind. Het is belangrijk dat de visie goed geïmplementeerd wordt, de techniek is daarbij slechts ondersteunend! Als alleen de techniek gekopieerd wordt is de kans op risico’s voor de bewoners groot.

Wat levert het op?

Op Vissershaven heerst rust. Bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen en de zorgmedewerkers vertrouwen op de techniek. Bewoners worden door de techniek op een elegante manier de juiste weg op gewezen, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Hierdoor wordt onrust en frustratie voorkomen.

Bewoners van de locatie Vissershaven wonen in vrijheid. Passend bij de individuele mogelijkheden kunnen zij gaan en staan waar ze willen en maken ze ook gebruik van betekenisvolle voorwerpen, zoals een koffiezetapparaat en een mes of schaar. Deze visie en werkwijze is alleen mogelijk door een goede multidisciplinaire samenwerking en wordt ondersteund door het gebruik van de polsbandjes en een GPS-zendertje. Bewoners die dat aan kunnen, kunnen zelfs een boodschap gaan doen of een kopje koffie gaan drinken op het terras.

Uit onderzoek samen met professor Raymond Koopmans van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) blijkt dat frustraties afnemen, de algehele stemming verbetert en de algemene dagelijkse levensverrichtingen (cognitief functioneren en mobiliteit) van de bewoners veel minder snel achteruit gaan dan bij de controlegroep. De kwaliteit van leven van de bewoners ging er dan ook op vooruit. Daarnaast blijkt dat de hoeveelheid psychofarmaca fors teruggedrongen kon worden.

Filmpje over leven in vrijheid met behulp van leefcirkels

Er is ook een filmpje gemaakt van de ervaringen van TanteLouise met het vergroten van de bewegingsvrijheid van mensen met dementie met behulp van technologie.

Ondersteuning op maat voor samenwerkingsverbanden

Wil jij de dementiezorg verbeteren samen met partners? ‘Dementiezorg voor elkaar’ helpt netwerken en samenwerkingsverbanden bij hun vraagstukken. Geheel kosteloos. Met een korte consultatie bij een eenvoudige vraag tot langere begeleiding door een van onze adviseurs bij een ingewikkelde vraag.
Vraag ondersteuning aan