Overzicht Verslagen

‘Bijdragen aan zingeving van mensen met dementie en hun naasten’

27 oktober 2020 - Verslag van online leerbijeenkomst van Dementiezorg voor Elkaar een online leerbijeenkomst, over zingeving voor mensen met dementie en hun naasten.

lees meer

Dagbesteding dementie in tijden van corona

1 juli 2020 - Dagbesteding in tijden van corona: hoe zorg je als professional in zorg en welzijn dat aan de wensen van de cliënt tegemoet kan worden gekomen, hoe houd je distantie en nabijheid in balans en hoe krijgt daginvulling concreet vorm?

lees meer

‘Iedere persoon met dementie is uniek’

20 mei 2020 - Verslag van de bijeenkomst over de diagnosefase die Dementiezorg voor Elkaar hield op 7 mei 2020.

lees meer

Gemeenten aan zet voor groeiende groep mensen met dementie

19 februari 2019 - Gemeenten wisselen kennis en ervaring uit over hun (regie)rol bij dementie.

lees meer

Startbijeenkomst Kennisalliantie Dementie

1 november 2018 - Bijeenkomst over de vraag: hoe weten we van elkaar wat er allemaal gebeurt op het gebied van dementie en hoe kunnen we slim verbindingen maken?

lees meer

4 voorbeelden van dementievriendelijke gemeenten en tips

31 mei 2018 - Hoe kun je als gemeente inspelen op de wensen van mensen met dementie en hun naasten? Lees de voorbeelden en tips uit de leerkring dementie voor gemeenten.

lees meer

Praktijkvoorbeelden dagbesteding jonge mensen met dementie

21 mei 2018 - Sport, muziek, voorlezen: bekijk de voorbeelden van dagbesteding voor jonge mensen met dementie.

lees meer

Terugblik bijeenkomst meerjarenplannen

9 mei 2018 - Wat zijn de belangrijkste aspecten en winstpunten van meerjarenplannen? Een terugblik op de bijeenkomst van 22 maart.

lees meer

‘Wees je bewust van je eigen perspectief en verdiep je in de andere cultuur’

22 december 2017 - Aandacht voor de leefwereld van mensen met dementie op de themabijeenkomst ‘Cultuursensitief communiceren’ van 20 december.

lees meer

De juiste zorg, op de juiste tijd, op het juiste niveau

19 december 2017 - Kick-off herziening Zorgstandaard Dementie (ZSD) op 29 november 2017. Bekijk de vragen, knelpunten en reacties.

lees meer