Overzicht Verslagen

Gemeenten aan zet voor groeiende groep mensen met dementie

19 februari 2019 - Gemeenten wisselen kennis en ervaring uit over hun (regie)rol bij dementie.

lees meer

Startbijeenkomst Kennisalliantie Dementie

1 november 2018 - Bijeenkomst over de vraag: hoe weten we van elkaar wat er allemaal gebeurt op het gebied van dementie en hoe kunnen we slim verbindingen maken?

lees meer

Leerkring dementie voor gemeenten: voorbeelden en tips

31 mei 2018 - Hoe kun je als gemeente inspelen op de wensen van mensen met dementie en hun naasten? Lees de voorbeelden en tips uit de leerkring dementie voor gemeenten.

lees meer

Praktijkvoorbeelden dagbesteding jonge mensen met dementie

21 mei 2018 - Sport, muziek, voorlezen: bekijk de voorbeelden van dagbesteding voor jonge mensen met dementie.

lees meer

Terugblik bijeenkomst meerjarenplannen

9 mei 2018 - Wat zijn de belangrijkste aspecten en winstpunten van meerjarenplannen? Een terugblik op de bijeenkomst van 22 maart.

lees meer

‘Wees je bewust van je eigen perspectief en verdiep je in de andere cultuur’

22 december 2017 - Aandacht voor de leefwereld van mensen met dementie op de themabijeenkomst ‘Cultuursensitief communiceren’ van 20 december.

lees meer

De juiste zorg, op de juiste tijd, op het juiste niveau

19 december 2017 - Kick-off herziening Zorgstandaard Dementie (ZSD) op 29 november 2017. Bekijk de vragen, knelpunten en reacties.

lees meer

Terugblik bijeenkomst meerjarenplan 2 november 2017

16 november 2017 - Eerste bijeenkomst over meerjarenplannen dementie op 2 november 2017. Bekijk de presentatie!

lees meer

Verslag themabijeenkomst Casemanagement in de dementiezorg

13 november 2017 - Toewerken naar minder casemanagement modellen en meer duidelijkheid.

lees meer

‘Kijk bij onbegrepen gedrag juist naar psychosociale interventies’

6 november 2017 - Lees dit verslag van de bijeenkomst 'Onbegrepen gedrag' van 1 november.

lees meer