Opdracht 3: samen praten, kijken en uitproberen

‘Als dochter vind ik dat het moeilijkste stuk. Ik snap mijn moeder, maar ik snap ook mijn vader.’ Een familievergadering  brengt uitkomst. Bekijk onderstaand fragment tot minuut 2.40. 

De tip van Gerben

Praten met mensen met dementie en hun naasten vraagt aandacht, oefenen met taal en tempo en meebewegen. Maar in de waan van de dag vergeten we dat nog wel eens. Tip van Gerben Jansen: neem eens een gesprek op en luister dat terug.

Opdracht

Maak deze week een opname (beeld en/of geluid) (met je telefoon) van een gesprek met een cliënt en/of naaste. Of vraag een collega mee op gesprek, die meekijkt en luistert. Uiteraard met toestemming van de cliënt en/of naaste. Bekijk of beluister dit fragment naderhand en noteer wat je opvalt. Verken de opname verder met behulp van onderstaande vragen en noteer opnieuw wat je opvalt.   

Observeren doe je altijd en overal in elke contact met je cliënt en diens naasten. Je hebt een neus voor het signaleren van veranderingen. Daarnaast is het goed om af en toe tijd voor jezelf te plannen, zoals voor deze opdracht. Hoe kun je kijken en luisteren naar het fragment? 

  • Je doet dit gesprek niet zomaar, je hebt een doel voor ogen. Wat gebeurt er in het gesprek met jouw doel? Verandert dat tijdens het gesprek?  

Je observaties worden gekleurd door je eigen normen, waarden en achtergrond. 

  • Wat valt je hierover op als je terugkijkt naar het gesprek? Komen jouw waarden en normen naar voren in het gesprek? 
  • Heb je echt tijd genomen om te luisteren naar de behoeften, zorgen en wensen van de client? en van de naaste? 
  • Heb je jouw tempo aangepast?  

Hoe gaat het uitwisselen? Heb je het gesprek een kant op gestuurd? Zo ja, zo nee, waarom wel, waarom niet? Had dit invloed op de gezamenlijke besluitvorming? Laat jij de besluitvorming voldoende bij de cliënt – naasten? Stel jij een van de volgende vragen? 

  • Ziet u andere mogelijkheden zitten? 
  • Mag ik uw naasten vragen wat zij voor oplossingen zien? 
  • Welke keuze past u wel en welke niet? 
  • Wilt u dat uitproberen?  

Als je gelegenheid hebt, kun je ook samen met een collega het beeld bekijken en feedback vragen.  

Ontleen aan je observaties en notities één of twee ontwikkelpunten, waar je komende periode extra mee wilt oefenen.  

  • Bijvoorbeeld: blijven doorvragen in plaats van zelf in te vullen wat een ander denkt of vindt.   

Meer informatie 

Jouw reactie

Opdracht 3