Opdracht 1: luister naar mij

Dement, maar niet incompetent

‘Vooroordelen over dementie zijn waanzinnig. Mijn motto is: ik ben dement, maar niet incompetent.’ Frank van der Lende interviewt een deelnemer van dagbesteding voor mensen met dementie (kijk tot minuut 2.24).

Het verhaal van Els

Els heeft Alzheimer. Ze wil niet dat anderen dat weten. Haar man vindt het juist wel belangrijk dat de omgeving van Els dat weet. Hoe ga je hiermee om? 

Opdracht

  • Els zingt wekelijks in een koor en ze is vrijwilligster in het buurthuis. Sinds kort weet ze dat ze Alzheimer heeft. Zij wil niet dat mensen dat weten. 
  • Waarom is dit belangrijk voor Els? Hoe komt zij tot dit besluit? Wie of wat is hierin belangrijk voor haar?
  • De partner van Els, Arie, zit haar op de huid en ziet het juist andersom. Hij wil dat mensen wel van haar Alzheimer op de hoogte zijn. Arie maakt zich zorgen en wil graag dat er een beetje voor Els wordt gezorgd.

Breng aan de hand van de kaart hiernaast de wensen en behoeften van Els in beeld in  deze situatie. Hoe wil Els graag dat anderen met haar omgaan, ondanks haar Alzheimer? Klik op het plaatje voor een grotere versie.

De vragen

Reflecteer als professional op dit dilemma wie erover beslist om de omgeving te vertellen over de Alzheimer en gebruik daarbij de informatie van de kaart:

  • Wat roepen de antwoorden bij je op?
  • Wat vind jij van het dilemma?
  • Hoe handel jij als je zo’n dilemma tegenkomt?
  • Bij wie ligt de beslissing? En hoe kom je tot een beslissing?
  • Lukt het om hierover in gesprek te gaan? Wat heb je hiervoor nodig? Wat wil je beter kunnen? Wat vind je moeilijk?

Meer over gezamenlijke besluitvorming en cliënt in regie

Jouw reactie

Opdracht 1