Ondersteuningsvragen

Download PDF

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkende professionals die de ambitie hebben om de dementiezorg in Nederland te verbeteren. Ieder samenwerkingsverband: een keten, een regionaal netwerk of een samenwerkingsinitiatief in een wijk of gemeente kan gratis ondersteuning aanvragen. Welke ondersteuningsvragen krijgen we zoal binnen?

De ondersteuningsvragen vormen het hart van het programma. Door samenwerkingsverbanden te helpen met hun vraagstukken, kunnen we met elkaar de dementiezorg naar een hoger plan tillen.  Sinds de start zijn er 85 ondersteuningsvragen ingediend. Ben je benieuwd om welke vragen het gaat? Op deze pagina vind je vijf voorbeelden.

Ontwikkelen meerjarenplan

Vraag: Hoe komen we tot een meerjarenplan waarin mensen met dementie en hun naasten het vertrekpunt vormen? Een plan dat gedragen wordt door onze partners?
Ambitie: Ons dementienetwerk zowel op inhoudelijk als op organisatorisch niveau een stap verder brengen.
Ingediend door: Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland

Naar eenduidig casemanagement

Vraag: Hoe realiseren we eenduidig casemanagement in de regio? Hoe waarborgen we de continuïteit van zorg van de niet-pluis fase tot opname en uiteindelijk overlijden?
Ambitie: In de regio Nijmegen casemanagement voor dementie op een eenduidige manier organiseren. Hiertoe hebben verschillende organisaties uit onze regio gezamenlijk een notitie opgesteld. Nu staan we voor de vertaalslag naar de praktijk.
Ingediend door: Zorgtrajectbegeleiders/casemanagers regio Nijmegen

Ondersteuning voor jonge mensen met dementie

Vraag: Hulp en advies bij het verbeteren van de zorg voor jonge mensen met dementie.
Ambitie: Wij willen de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie verbeteren. Het zwaartepunt ligt op heldere informatie waar jonge mensen met dementie terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. Ook willen we beter inzicht in het verloop van de diagnose en wie wat daarin kan betekenen. Daarnaast zetten we in op deskundigheidsbevordering van casemanagers.
Ingediend door: Ketenzorg Dementie Waardenland (Het Spectrum, Swinhove Groep, Het Parkhuis, Aafje en Rivas Zorggroep)

Lees het verhaal van Peter (50)  ‘Ik ben zijn veilige haven: zijn stuur, zijn gas en zijn handrem’

Kennispunt dementie op jonge leeftijd

Vraag: Hulp en advies bij opstarten kennispunt dementie op jonge leeftijd.
Ambitie: Een kennispunt starten voor jonge mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals. Omdat we zien dat jonge mensen met dementie om andere ondersteuning vragen dan ouderen met dementie.  Het kennispunt wordt opgezet onder eindverantwoordelijkheid van het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Ingediend door: Zorgketen voor jonge mensen met een dementie Midden Nederland  (Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, Vivium en Alzheimer Centrum VU).

Een veerkrachtig en slagvaardig netwerk

Vragen: Hoe kunnen we ons netwerk op een efficiënte en effectieve manier coördineren? Op welke schaal, met welke taken en bevoegdheden? Rekening houdend met relevante ontwikkelingen. En hoe zorgen we dat we de ketenpartners zoveel mogelijk betrekken bij de herinrichting van de ketencoördinatie?
Ambitie: Ons netwerk bestaat al een tijd. Door de ontwikkelingen is een herijking gewenst. Wij willen doorontwikkelen naar een slagvaardig netwerk dat samenhangende en doelmatige zorg en begeleiding biedt.
Ingediend door: Netwerk Dementie Groningen

Vraag ook gratis ondersteuning aan!

Werk je in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag ondersteuning aan