Sociale benadering dementie

Lees meer over de sociale benadering van dementie: van cure naar care.