Richtlijn palliatieve zorg bij dementie

Bekijk de richtlijn palliatieve zorg bij dementie, versie 1.0. Uitgegeven door Pallialine in 2009, gebaseerd op consensus onder specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en andere relevante disciplines.