Kernpunten samenwerking

Bekijk de kernpunten voor een nauwere samenwerking tussen huisartsen en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters.