Feiten op een rij

Factsheet met handvatten voor het signaleren en omgaan met dementie op jonge leeftijd. Voor casemanagers, wijkverpleegkundigen en medewerkers in het sociaal domein.