Kennis

Flyer multidisciplinaire samenwerking

Flyer over de multidisciplinaire samenwerking van het Diagnose Expertise Centrum in Noord-Limburg. Hulp bij Dementie biedt passende zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving in Limburg.

lees meer

Inventarisatie kopgroepen

Dementiezorg voor Elkaar heeft een inventarisatie gedaan van de Kopgroepen voor mensen met beginnende dementie. Overzicht van financieringen, succesfactoren en belemmeringen.

lees meer

Poster ‘Herken dementie op jonge leeftijd’

Bij dementie denk je vaak aan geheugenproblemen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Herkennen van de signalen is daardoor lastig. Dementie op jonge leeftijd wordt soms verward met een depressie, burn-out of overspannenheid. Deze signalen helpen bij het herkennen van mogelijke dementie op jonge leeftijd.

lees meer

Feiten op een rij

Factsheet met handvatten voor het signaleren en omgaan met dementie op jonge leeftijd. Voor casemanagers, wijkverpleegkundigen en medewerkers in het sociaal domein.

lees meer

Verslag lustrumsymposium Dementie op Jonge Leeftijd

Op 3 oktober 2018 vond het lustrumsymposium plaats van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

lees meer

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel.

lees meer

10 masterscripties over onderzoek in dementieveld

In de periode november 2017 – augustus 2018 hebben tien masterstudenten van de Rotterdamse EUR-opleiding Master Health Care Management (Zorgmanagement) hun thesis/scriptie-onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse dementiezorg. Hier vind je een overzicht van hun onderzoeken.

lees meer

Landelijke ontwikkelingen netwerken dementie

Dit overzicht geeft een korte weergave van de landelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de netwerken dementie in Nederland.

lees meer

Inventarisatie deskundigheidsbevordering dementie voor mantelzorgers en vrijwilligers

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning bij mensen met dementie is belangrijk. Voor mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen met dementie zijn er diverse cursussen, trainingen en interventies beschikbaar om hieraan te werken. Bekijk de inventarisatie deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers en vrijwilligers!

lees meer

Zorgverzekering 2018

Welke zorgverzekeraars bieden welke vergoedingen voor zorg en ondersteuning aan uw cliënt in 2018? Alzheimer Nederland zocht het uit.

lees meer