Inventarisatie deskundigheidsbevordering zorgprofessionals

Inventarisatie van mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundige in de dementiezorg.  De inventarisatie is niet uitputtend  en Dementiezorg voor Elkaar geeft geen waardeoordeel over de kwaliteit van de initiatieven.

Voor vragen of aanvullingen, neem contact op met Claudia van der Velden van het Trimbos-instituut, telefoon (030) 29 59 308.

Voor een overzicht van deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers en vrijwilligers, klik hier.

Cursussen

1. Basiscursus omgaan met dementie
2. Verdiepingscursus omgaan met dementie
3. Anders kijken naar mensen met dementie
4. Training Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie
5. Voorlichting Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie
6. Omgaan met dementie voor professionals
7. Persoonsgerichte zorg mensen met dementie
8. Blended-learning leertraject Dementie
9. STIP-cursus dementie en dan
10. Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie praktische methoden en adviezen
11. Bijscholing voor zorgverleners over hulp bij dementie
12. Persoonsgericht werken in het verpleeghuis

E-learning & online trainingen

13. Dichter bij dementie
14. E-learning informele zorg rond mensen met dementie
15. Leren over dementie
16. E-learning voor de praktijkondersteuner dementie
17. E-learning Programma voor individuele nascholing (PIN) Dementie
18. Samen dementie vriendelijk

Leesmaterialen en lespakketten

19. Free learning
20. Lespakket dementie
21. Onderzoeksrapport Methodisch werken bij dementie
22. Onderzoeksrapport organiseren van langdurige zorg en ondersteuning
23. Kennisbundel dementie
24. Onderwijsmateriaal dementie
25. Interessante sites

Klik hier voor de volledige inventarisatie.