Gemeenten

Het aantal mensen met dementie neemt komende jaren fors toe. Zo’n 70% van hen woont thuis. Passende zorg en ondersteuning voor hen is cruciaal, vooral in de beginfase van dementie. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Hoe vul je die rol in? Wat zijn de knelpunten? En welke voorzieningen bied je als gemeente?

Op deze pagina vind je kennisproducten en praktijkvoorbeelden van dementiebeleid van gemeenten. Ga direct naar:

Leerkring dementie voor gemeenten

Gemeente hebben de taak om in te spelen op de wensen van de groeiende groep mensen met dementie en hun naasten. Hoe pakken gemeenten hierin hun rol? Welke voorzieningen bieden ze? Met wie werken ze samen? En wanneer ben je een dementievriendelijke gemeente? Tijdens de bijeenkomsten van de ‘Leerkring dementie voor gemeenten’ van Dementiezorg voor Elkaar gaan gemeenten hierover in gesprek. Lees de verslagen van de bijeenkomsten in 2018 en 2019:

Presentaties van de leerkring

Terug naar boven

Jouw gemeente dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk en vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en gemeenschap. Bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen omgaan met dementie. Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert en bewoners een handje toesteken wanneer mensen met dementie het even niet meer weten. Hoe word je als gemeente dementievriendelijk? Volg de gratis online training ‘Op het gemeentehuis’

Terug naar boven

Denk mee over toolkit voor gemeenten

Dementiezorg voor Elkaar werkt aan een beleidshulp voor gemeenten. Deze beleidshulp of toolkit wordt met gemeenten en partijen uit het dementieveld ontwikkeld. Wil jij meedenken? Meld je aan!

Lees meer over de ontwikkeling van de toolkit

Terug naar boven

Focusbrief voor gemeenten

De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. Denk aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. In een focusbrief voor gemeenten vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor gericht dementiebeleid. Door 10 punten te benoemen waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. Al meer dan 160 gemeenten zijn aan al de slag met dementievriendelijke activiteiten.

Terug naar boven

Praktijkvoorbeeld: Zo wordt Alkmaar dementievriendelijk(er)

De gemeente Alkmaar zet in op verbinding tussen zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers én vrijwilligers- en welzijnswerk. DvE sprak met beleidsadviseurs sociaal domein Esther Anker en Rik Wisselink en regiomanager Cindy Brink van Zorgorganisatie Geriant (foto).

dementiezorg en sociaal domein

Lees het praktijkvoorbeeld over de gemeente Alkmaar op DvE

Terug naar boven

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Iedere twee jaar voeren Alzheimer Nederland en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers van mensen met dementie. Zij willen weten wat er leeft onder mantelzorgers. Met de resultaten van het onderzoek vragen Alzheimer Nederland en NIVEL aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. En geven zij advies over de verbetering van regionale dementiezorg.

Lees meer over de Dementiemonitor Mantelzorg op alzheimer-nederland.nl

Terug naar boven

Dementie en het sociale domein

Ilse Zwart-Olde

Dementie heeft impact op allerlei levensterreinen. Het gaat ook om het sociale netwerk en over de samenwerking tussen professionals in het sociale domein. De meeste mensen willen langer thuis wonen. Passende ondersteuning is hierbij van cruciaal belang voor mensen met dementie én hun naasten. Welke uitdagingen liggen er in het sociaal domein? Wat kunnen beleidsmedewerkers en professionals doen?

Lees het interview met Ilse Zwart-Olde, adviseur bij Dementiezorg voor Elkaar en Movisie op de website van Movisie

Terug naar boven

Dagbesteding bij dementie

Dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het draagt bij aan de kwaliteit van hun leven. Hoe ziet zinvolle dagbesteding eruit? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe organiseer je het? Bekijk de informatie en praktijkvoorbeelden:

Terug naar boven

Tools voor gemeenten

Woudlopersgids Informele Zorg

Woudlopersgids informele zorg

Met de digitale Woudlopersgids informele zorg van Movisie kun je je route uitstippelen op het beleidsterrein van informele zorg. Op het pad tref je belangrijke thema’s, zoals mantelzorgers beter bereiken, mantelzorgers beter betrekken, mantelzorg en GGZ, samenwerking met eerstelijnszorg en respijtzorg. De Woudlopersgids is ingedeeld aan de hand van beleidsfasen: van voorbereiding tot evalueren en monitoren.  De publicatie is ontwikkeld samen met gemeentelijke beleidsmedewerkers informele zorg, de VNG en Movisie.

Download de Woudlopersgids Informele Zorg (pdf)

Infographic Technologie bij dementie thuis

Deze infographic geeft een overzicht van verschillende technologieën die je kunt gebruiken om thuiswonende mensen met dementie te ondersteunen. De technologieën zijn ingedeeld naar de 4 fasen van dementie. Licht geheugenverlies, milde dementie, midden stadium dementie en gevorderd stadium dementie. Daarnaast laat de infographic zien wie van de technologie gebruik kan maken. De cliënt, mantelzorger of zorgprofessional. Met dit overzicht kun je eenvoudig zien welke technologie voor wie in welke fase geschikt is.

Download Infographic Technologie bij dementie thuis (pdf)

Terug naar boven

Integraal werken in de wijk

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Met als doel: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt. Bekijk de video over integraal werken:

Bekijk de publicaties van Integraal werken in de Wijk

Terug naar boven