Zo bouw je aan je dementienetwerk

12 oktober 2021
15.00 - 17.00 uur
Digitaal
Inschrijven

Samenwerking in dementienetwerken is essentieel voor integrale dementiezorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Maar hoe maak en hou je met elkaar zo’n netwerk succesvol? Hoe betrek je de verschillende organisaties? Hoe krijg je hen zover dat ze echt voor de uitgangspunten van de Zorgstandaard Dementie willen gaan? En welke rol kun je daar zelf in spelen?

Aan de slag

Deze kennisbijeenkomst wordt een echte werksessie: je reflecteert op de  samenwerking in het netwerk waar jij in participeert en hoe deze sterker kan worden. Je gaat zelf in groepjes aan de slag met tips en adviezen van collega’s aan de hand van de aangereikte theorie.

Handvatten en tips

Na deze bijeenkomst heb je een verdiept inzicht ten aanzien van jouw beeld van samenwerking in het netwerk waar jij in participeert. Je hebt concrete handvatten en tips hoe je aan de slag kunt gaan om de samenwerking in het netwerk sterker te maken.

Programma

15.00 uur Welkom en toelichting op het programma
15.10 uur Oogst: wat valt op in het totaal van de toegezonden ingevulde thermometers?
15.20 uur

Praktijk: in kleine groepen aan de slag

  • wat valt op in de resultaten nav het invullen van de thermometer ten aanzien van jouw beeld van de samenwerking in het netwerk waarin je participeert?
  • wat is het grootste knelpunt waar je straks na de toelichting van de theorie mee aan de slag wilt gaan?
15.50 uur Theorie: toelichting op de theorie en panelgesprek
16.20 uur

Praktijk: in kleine groepen aan de slag

  • hoe kun je stappen zetten tav het door jou aangegeven knelpunt?
  • welke tips/adviezen helpen hierbij?
16.50 uur Oogst en afronding