Vervolgbijeenkomst meerjarenplan netwerk dementie

22 maart 2018
13.00 - 16.00 uur
Pharos - Arthur van Schendelstraat 620 in Utrecht
Inschrijven

Wat staat de netwerken dementie de komende jaren te doen? Op 22 maart organiseert Dementiezorg voor Elkaar een vervolgbijeenkomst over het meerjarenplan netwerk dementie.

Waar hebben mensen met dementie en hun naasten behoefte aan? Wat gaat goed, wat kan beter? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Veel ketencoördinatoren en managers starten binnenkort met het schrijven van een meerjarenplan voor hun netwerk dementie. Deels vanwege de vraag van de zorgverzekeraar om voor 1 juli 2018 een plan in te dienen op basis van de inkoopeisen 2019. Maar ook om een plan te hebben voor de aanbieders en gemeenten in de regio. De bijeenkomst is voor iedereen. Als je de eerste bijeenkomst in november hebt gemist: geen probleem!

Programma 22 maart

Het programma voor 22 maart ziet er als volgt uit:

  • Dementie Netwerk Nederland (DNN) –  Meerjarenplannen, wat heb je er aan?
  • Zorgverzekeraar over de bedoeling van het meerjarenplan.
  • Stand van Zaken ‘Samen op Weg’
  • Presentatie Kwaliteits- & Netwerkindicatoren; hoe kan je ze gebruiken?

Voorbeeld meerjarenplan

Het team van ‘Dementiezorg voor Elkaar’ heeft een handvat gemaakt voor het schrijven van een meerjarenplan. Een werkdocument (word) waarvan je de delen kunt gebruiken die je nodig hebt: download Voorbeeld-ingrediënten van een meerjarenplan (word)

Richtlijnen meerjarenplan 2018-2020

Een hulpmiddel om tot de juiste aandachtspunten in het meerjarenplan te komen, is het overzicht Richtlijnen meerjarenplan 2018-2020 (pdf). Per onderwerp is aangegeven wat de herkomst is, mocht je meer informatie willen.

Sjabloon voor stakeholderanalyse

Een stakeholderanalyse mag niet ontbreken bij het opstellen van een meerjarenplan. Je kunt hiervoor dit sjabloon voor een stakeholderanalyse (xls) gebruiken.

Terugblik bijeenkomst meerjarenplan 2 november

Op 2 november 2017 organiseerde ‘Dementiezorg voor Elkaar’ een eerste bijeenkomst over de meerjarenplannen, waar verschillende partijen spraken.  Bekijk de presentatie:  Meerjarenplan netwerk dementie 2019 en verder