Themabijeenkomst ‘Onbegrepen gedrag’

1 november 2017
09.30 - 12.30 uur
Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ Utrecht

Ook van mensen met dementie die thuis wonen is het gedrag soms moeilijk te begrijpen. Op woensdag 1 november gaan we tijdens de themabijeenkomst ‘Onbegrepen gedrag’ in op methodieken, goede voorbeelden en gaan we samen in gesprek.

Inschrijven

Programma

  • 09.30  – 09.40  Introductie dementiezorg voor elkaar. Door Kiyomid van der Veer.
  • 09.40 – 10.00  Iris van Asch is psycholoog en wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich onder andere bezig met ontwikkeling, onderzoek en implementatie van interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij is projectleider van meerdere projecten die zich richten op onbegrepen gedrag bij dementie. Bijvoorbeeld een project waarbij casemanagers, in samenwerking met een arts en een psycholoog, volgens de richtlijn ‘onbegrepen gedrag’ te werk gaan om onbegrepen gedrag te verminderen bij thuiswonende mensen met dementie.
  • 10.00 – 10.45  Praktijkverhaal over samenwerking Psychologe, Casemanager Dementie en Arts. Door Carola van Teunenbroek, Lindy Hartman en Daniëlle Boellaard van Zorggroep Almere.Carola van Teunenbroek is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psycho-geriatrie bij het Geriatrisch Expertise Centrum van Zorggroep Almere. Zij is sinds het eerste uur betrokken bij het Geriatrisch Steunpunt, een centrum voor diagnostiek en behandeling van ouderen in de thuissituatie.Lindy Hartman is GZ-psycholoog met specialisatie ouderen bij het Geriatrisch Expertise Centrum van Zorggroep Almere. Zij werkt zowel intramuraal als extramuraal en heeft als aandachtsgebied Onbegrepen Gedrag. Dit doet zij ook door middel van scholingen aan collega psychologen, verzorgenden en casemanagers.Daniëlle Boellaard is sinds drie jaar persoonlijk begeleider dementie in Almere Buiten, waar zij een zeer gevarieerde groep mensen begeleid die stuk voor stuk een bijzonder verhaal hebben. Zij heeft een opleiding SPH gevolgd en werkte voorheen op een psychogeriatrische dagbehandeling. Zij is overgestapt naar het casemanagement vanuit de wens om mantelzorgers te ondersteunen.Samen zijn ze nauw betrokken geweest bij het opzetten van een zorggroepbrede methodiek rondom Onbegrepen Gedrag, waarbij de nieuwe wet ‘Zorg en Dwang’ een belangrijke leidraad is geweest. Samen vormen ze ook het Expertteam, dat zowel intramuraal als extramuraal kan worden ingevlogen bij complexe casuïstiek bij Onbegrepen Gedrag.
  • 10.45 – 12.15  In gesprek.
  • 12.15 – 12.30  Plenaire terugkoppeling.

Interessante links