3 maart: stoomcursus dementienetwerken voor bestuurders

3 maart 2020
16.30 - 20.00 uur
Vilans, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Inschrijven

Effectieve regionale samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Ook zorgverzekeraars krijgen daar steeds meer oog voor. Voor bestuurders in regionale stuurgroepen is het daarom noodzakelijk regie te voeren in regionale dementienetwerken, zodat acties in de meerjarenplannen ook daadwerkelijk in praktijk kunnen worden gebracht. Maar hoe doe je dat, met al die partners in het netwerk, zonder doorzettingsmacht?

Snel kennis verwerven

Met de stoomcursus ‘Dementienetwerken voor bestuurders’ biedt Dementiezorg voor Elkaar bestuurders en andere stuurgroepleden gelegenheid om snel kennis en inzicht te verwerven in regie in regionale netwerken. De stoomcursus bestaat uit twee onderdelen:

  • Inrichten en sturen van de dementieketen. Processpecialist Erik Steketee licht de samenwerking in het primaire proces toe aan de hand van zijn procesmodel, en laat de deelnemers de essentie ervaren met de ‘Sokkenshow’. Ook besteden we aandacht aan de inrichting, monitoring en sturing van de keten: wanneer gaat het goed? En wat moet je regelen om dat te kunnen weten?
  • Governance van regionale (dementie)netwerken. Regie-expert Frank Beemer bespreekt de rollen van de stuurgroep en de ketencoördinator en de verantwoordelijkheden van organisaties met specifieke rollen als ‘werkgever’ en ‘kassier’. Zijn die ondersteunend of vereisen ze juist extra bevoegdheden? Hoe ‘manage’ je de diverse netwerkverantwoordelijkheden in de regio en is de netwerkgovernance wel zo ingericht dat je betrokken kunt blijven?

Data stoomcursus in 2020

De stoomcursus vindt plaats in Utrecht op:

  • Dinsdag 3 maart 2020, van 16.00 uur tot 20.00 uur (inclusief lichte maaltijd)

Wij adviseren de ketenregisseur van uw netwerk mee te nemen naar deze bijeenkomsten.

Deelname kosteloos

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de cursus, bij no-show brengen wij wel kosten in rekening.